این نیز بگذرد

توسط |۱۳۹۹-۱۰-۱۹ ۱۰:۲۵:۱۶ +۰۰:۰۰دی ۱۹ام, ۱۳۹۹|خاطره بازی|

خاطره بازی امروز جشن تولد دوسالگی پسرم بود، مهران امروز دوساله شده ، ومرسده پنج ماهه است .خیلی کارداشتم وسرم شلوغ بود ولی به لطف خدا ، وبرنامه ریزی همه چیز خوب پیش رفت. مهران خوشحال وشاد بیهوش شد و به خواب شیرینی رفت ، و من درحالیکه مرسده را درآغوش دارم واورا شیر میدهم دستان کوچکش را دردست می گیرم عادت دارد ، وقت شیرخوردن انگشت سبابه ام را در دست میگیرد و درچشمانم نگاه میکند . هیچ توصیفی [...]