جدیدترین مطالب
نوشته‌های من

قصه امروز

چشم هایش را که باز کرد،  خمیازه ای طولانی کشیدمیخواست در رختخواب بماند، اما برخاست.کِش کِش به سمت دستشویی رفت آب سرد راباز کرد صبر

ادامه مطلب »
مقالات

گزینش کلمات

آگاهی، بیداری، تفکر، تحقیق، رهایی، بخشش، تغییر، شوریدگی، مطلوب، عشق، حقیقت، آزادگی، منطق، صداقت، باور، تاثیر، شکیبایی، استقلال، مترادف           متضاد   

ادامه مطلب »
جستارها

تغییر ، تحول

انسان   در طول زندگی   خویش دچار عادت ها میشود . خوب یا بد ، اینجا نمیخواهم بگویم عادات خوب ویا بد کدام هستند . فقط

ادامه مطلب »
نوشته‌های من

امروز

امروز  ، یک شنبه هفدهم دی ماه را طور دیگری آغاز کردم . خواستم تجربه جدیدی را داشته باشم . شاید به خاطر فرار از

ادامه مطلب »

دل بخواه

زمین بیچاره رو غربت گرفت . داغ کرده تو دلش… دلم میخواد ، جگرش رو فوت کنم  دودای اطرافش را پس بزنم . کمکش کنم

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

تولدی دوباره

چهارم دیماه یک هزار وسیصدو شصت وهفت ، سی و پنج سال پیش در شبی که زمین پوشیده از برف و سپیدی و پاکی بود

ادامه مطلب »