اشعار برگزیده
اشعار برگزیده

شکوه بهاران

ای فصل غیر منتظر داستان من معشوق ناگهانی دور از گمان من ای مطلع امید چشم روشنت زیباترین ستاره هفت آسمان من آه ای همیشه

ادامه مطلب »
اشعار برگزیده

شعر سهراب … راه واره

دریا کنار از صدف های تهی پوشیده است . جویندگان مروارید ، به کرانه های دیگر رفته اند . پوچی جست وجو برماسه ها نقش

ادامه مطلب »
اشعار برگزیده

به مناسبت روز مادر

نگاه چشم به راهم تقدیم به چشمان معصوم و پاکت، تقدیم به قلب مهربانت، همه  تپش های قلبم . همه شوریدگی ام در فراق توست.

ادامه مطلب »
اشعار برگزیده

دختر زمستان

آرزویی ندارم به جز روان شدن غمی ندارم مگر آسمان شدن خواهم که پر زنم از قفس خویشتن چنان که رها شوم از خویش و

ادامه مطلب »
اشعار برگزیده

سروده ای زیبا از حمید مصدق

تـــــوبــه مـــن خندیدی و نمیدانستی مـــن به چه دلهره از باغـــچه همســـایه ســــیب رادزدیدم ! باغبــــان ازپی مــــن تنددوید ســــیب دندان زده را دست تودید

ادامه مطلب »
اشعار برگزیده

حمید مصدق

حمید مصدق فرزند حاج عبدالحسین مصدق در بهمن ماه سال 1318 در شهرضا از توابع اصفهان به دنیا آمد. بعد ها به همراه خانواده اش

ادامه مطلب »
اشعار برگزیده

زیبای من سالهاست ، که از پی عشقت روانه ام گرچه موهایم سپید شده دستانم لرزان وزانوانم بی توان اما هم چنان ، به سوی

ادامه مطلب »