بهمن ۱۴۰۱

برف آیت سپیدی وزیبایی

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۲۳ ۱۶:۲۵:۵۳ +۰۰:۰۰بهمن ۲۳ام, ۱۴۰۱|جستارها|

دامن سپید بلندش را به زمین پهن کرده است ، همه عکاسان شهر دوربین به دست اینهمه زیبایی را به تصویر میکشند. اما آیا حقیقتا میشود این پاکی آراسته به سکوت خندان را در هیچ تصویری نمایان کرد. ذره ذره های بلورینش با ترنم خاص و ریتم آرامی به یکدیگر سلام میکنند . نقش زیبای هشت پرو ستاره ای گوناگون وبی تکرارشان تلالو خاصی به زمین می بخشد. آری آری همه شهر سرتاسر مفتون این عروس زیبا شده است. برتن [...]

اسفند ۱۳۹۹

جستار نویسی درباره شعر

توسط |۱۴۰۰-۱-۲ ۱۷:۴۱:۲۱ +۰۰:۰۰اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۹|جستارها|

مدتی است مشغول به  مطالعه و تحقیق را جع به شعرم . اینکه شعر چیست ؟ را باید از نظر صاحب نظران معتبر ادبی بررسی کرد و مفهوم عمیق آن را درک کرد برایم بسیار مهم است . چندی است درفضای مجازی هر کلمه ای را به تباهی  میکشند و معنا ومفهوم آن را ازبین میبرند و به قول شاهین کلانتری سالاد کلمه  درست میکنند آن هم بدون آبغوره و نمک وفلفل !بی چاشنی، بی مزه ، بی مفهوم،... به [...]

جستاری درباره شکاریم همه یکسر پیش مرگ

توسط |۱۴۰۰-۱-۲ ۱۷:۳۷:۵۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۹|جستارها|

دیروز با ماجرایی روبرو شدم که تمام  وقت مرا درفکر فرو برد . تمام روز در این اندیشه بودم ، که انسان هیچ وقت مرگ را باورنکرده است و شاید تمام  ترس و اضطرابش در دنیا از مرگ ودنیای پس از مرگ باشد . واین ترس از نااگاهی وناباوری است . انسان  راجع به هر چیزغیر ملموسی، همین حالت را دارد، ترس از ناشناخته ها، در باور انسان به طور غریزی  منطقی هست که باید هر موضوعی را به عینیت [...]

جستار درباره نوشتن با حال خوب یا بد

توسط |۱۴۰۰-۱-۲ ۱۷:۳۸:۵۶ +۰۰:۰۰اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۹|جستارها|

هر زمان فاجعه ای برای ما رخ میدهد، فرای تمام توضیحات روزمره ومعمولی، جستجو میکنیم تا بفهمیم چرا باید تنها کسی باشیم که مستوجب چنین تنبیه غیر قابل تحمل ووحشتناکی شده وهرچه فاجعه داغان کننده تر باشد، بیشتر تمایل می یابیم تا اهمیتی به آن بدهیم که در واقع دارای آن نیست، و بیشتر در مسیر تقدیر گرایی روانشناسانه می لغزیم. من که از شدت اندوه مات ومتحیر وبی رمق شده بودم، از بس از خودم پرسیدم ، چرا من؟ [...]

اسفند ۱۳۹۹

جستار درباره داستان نویسی

توسط |۱۴۰۰-۱-۲ ۱۷:۳۹:۲۰ +۰۰:۰۰اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۹|جستارها|

من به داستان به عنوان یک کپی از زندگی نگاه نمی کنم. کپی کردن شکل عادی بخشی از زندگی برای من نویسنده ارزشی ندارد. داستانی که می نویسم باید جهانی تازه، شرایطی تازه ،داشته باشد . باید اشیا ورفتار اشیا شکل بدیعی به داستان بدهد. باید یک زیبایی تازه خلق کرد.زیبایی ای که حتما معنا دار خواهد بود . استمرار در نوشتن به منظور کشف فضاهای تازه در حین نوشتن است . چراکه نوشتن کشف است . ممکن است نویسنده [...]

درباره جستار و جستار نویسی ( فوت کوزه گری )

توسط |۱۴۰۰-۱-۲ ۱۷:۴۱:۳۹ +۰۰:۰۰بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۹|جستارها|

بسیاری از نویسندگان چه؟ از داستان نویس و چه؟ شاعر و منتقد و محقق و تاریخ نگار و... همه به نوعی باید مسلط، به انواع سبکها، ونوشتارها، با ادبیات وساختار اصولی و صحیح باشند . قواعد صحیح و اجرای نکات دستور زبان و درعین حال روان نویسی و ساده نویسی جزئ اصلی  جستار نویس است . در  این مقال، نثر روان و شخصی نویسنده که از احساسات و جهان بینی او سرچشمه می گیرد، حاکم بر متن است !!یعنی مخاطب [...]

جستار بنویسیم اندر ماجراهای نوشتن

توسط |۱۴۰۰-۱-۲ ۱۷:۳۰:۲۲ +۰۰:۰۰بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۹|جستارها|

یکی از شاخه ها، در نویسندگی جستار نویسی است . از ابتدای شروع به حرکت درمسیر قلم فرسایی وقدم زدن در پهنه بیکران واسرار آمیز قلم، این کلمه را بسی شنیدم ، چندین  کتاب هم خواندم . امثال جستارهایی درباب عشق از آلن دوباتن، شکاریم یک سر همه پیش مرگ ازجناب شاهرخ مسکوب اسطوره جستار نویسی و دفترچه خاطرات وفراموشی از محمد قائد که دوبخش از مطالب ایشان را درسایت تقدیم نگاهتان کردم . باری در پیچیدگی این رشته از [...]