یادداشتها
دل نوشته

سال نو، طرح نو …

اولین روز کاریی من در سال 1403  حالا چرا اینقدر دیر هیجده روز را رها کردم ؟ نه از آخرین پستی که در وبلاگم گذاشتم

ادامه مطلب »

vvv زاین که بدانی چه میخواهی،  بسیار مهم است . اولین نکته در هر کار دانستن آن است، که هدف اولیه را انتخاب کرده ای

ادامه مطلب »
یادداشتها

گفتگو در بهار

آمد بهاران و آغاز فصلی زیبا در صده نو … شاید بتوان گفت تیتر، یا عنوان، یا سرلوحه قرن پیش رو . همیشه آغاز خوشایند

ادامه مطلب »
یادداشتها

یادداشتها

من همیشه عاشق تغییر و تنوع بوده ام . از سکون ویک نواختی در رنج وملال می افتم . این خلق و خو نمیدانم از

ادامه مطلب »
یادداشتها

یادداشتها

زمانی برای کار و زمانی برای عشق و دیگر زمان‌ها، تنها اوقاتی تلف‌شده است. کوکو شانل این جمله امروز شعارمن بود، از صبح که در

ادامه مطلب »
یادداشتها

یادداشتها

امروز مصادف با جمعه  انتهای اسفند،  شمارش معکوس آغاز میشود تقریبا فردا آخرین هفته کاری و پرماجرای سال است . امروز را با نیم سحر

ادامه مطلب »
یادداشتها

یادداشتها

امروز به تاریخ بیست ویکم اسفند هزار وسی صد ونودونه  در عید مبعث چشم به جهان گشودیم با عطر شب بوها بیدار شدم. البته عطری

ادامه مطلب »