دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده

تولدی دوباره

چهارم دیماه یک هزار وسیصدو شصت وهفت ، سی و پنج سال پیش در شبی که زمین پوشیده از برف و سپیدی و پاکی بود

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

در باره ابرا هیم گلستان

همین چند روز پیش خبر فوت ابراهیم گلستان را شنیدیم . اودر آستانه یکصدو یک سالگی ، رکورد دار کهنسال ترین مرد ادبیات ایران قرار

ادامه مطلب »

vvv زاین که بدانی چه میخواهی،  بسیار مهم است . اولین نکته در هر کار دانستن آن است، که هدف اولیه را انتخاب کرده ای

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

دل نوشته

vv چه دور چه نزدیک چه غریب چه آشنا  هم سان است دل من با دل تو …. گرچه فرسنگها فاصله باشد میانمان دستهای ما

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

زندگی ، تعادل ، راندن

امروز یک جمله ای خواندم از انیشتین <زندگی مثل دوچرخه سواری است برای حفظ تعادل باید به راندن ادامه دهی > تمام امروز این جمله

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

معنی حقیقی دوست داشتن

دوست داشتن وعشق ورزیدن به چه معناست ؟ آیا ماعاشقیم ؟ یا اینکه دوست داریم عاشق باشیم. درهر رابطه ای چه از عمیق ترین آن

ادامه مطلب »