گزینش کلمات

آگاهی، بیداری، تفکر، تحقیق، رهایی، بخشش، تغییر، شوریدگی، مطلوب، عشق، حقیقت، آزادگی، منطق، صداقت، باور، تاثیر، شکیبایی، استقلال،

مترادف           متضاد     هم وزن                          ارتباط

آگاهی،      بیداری            غفلت     بینایی            برای رسیدن به حقیقت باید بیدار شد .

تفکر،         تعقل            تجاهل      دانایی          همیشه به دنبال به دست آوردنش بوده ام.

بیداری،     هوشیاری         غفلت     تدبر            پایه هر تصمیم واراده برهرکاری لازم است.

تحقیق،     پژوهش          تقلید       تتتبع             راستی آزمایی و صحت هر خبر .

رهایی،     وارستگی        اسارت      رویایی                آزادی از تقید و تعصب .

کرامت،     دهش           بخل         زعامت                بخشندگی صفت مطلوب  است.

تغییر،      تحول           تثبیت         تحویل                  یکی از اصول پویایی در زندگی.

شوریدگی،   خلجان      حیرت         شورانگیز          درمن همیشه شورشی هست که این قلیان را دوست دارم نوعی سرمستی .

مطلوب،     دلخواه       مجبور         معقول           کمال طلبی و دلبخواهی هر چیز آن چه که رای من است.

عشق،      اشتیاق        نفرت           علقه                ودیعه الهی نزد انسان .

حقیقت،   درستی        دروغ          واقعیت               تمامی آنچه که به چشم نمی آید فقط برهانی از آن به نام واقعیت وجوددارد.

آزادگی،    جوانمردی  اسارت         حریت                هر انسانی که درهیچ بندی اسارت ندارد.

منطق،      جدلی     برهان           مدلل                    اساس وپایه واصول هر کار .

صداقت،   دروغین    اخلاص     رفاقت                    بی آلایشی ویک رنگی بهترین صفت است.

باور،       انکار         ایمان        پندار                        نتیجه تجربه ها و تحقیق در امری حاصل باور میشود.

تاثیر،     خنثی         غالب      تابع                        نتیجه تکرار فعلی بر انسان وپذیرش .

شکیبایی، تعجیل    صبوری    حلم                         استواری وپایبندی در کلیه امور .

استقلال، وابستگی  اختیار     استخلاص                   استقلال فکری و مالی و عدم وابستگی از هر لحاظ بهترین صفت است.

 

 

تعدادی کلمات  که در پاراگراف بالا نوشته ام به تفکیک هم معنی، متضاد، وهم وزن و ارتباط آن با  انتخاب این کلمات.

همانطور که می دانیم وسعت کلمات بی نهایت است و استفاده در نوشتن هر قالبی از متن کلماتی در ارتباط مستقیم با متن وموضوع منتخب ماکاربردداردو

اما نوشتن این مطلب، یعنی صورت انجام این حرکت پیش نیاز آغاز یک دوره جدید بود، که به همت استاد برای آشنایی وبهره وری و توسعه بیشتر در این زمینه برگزار خواهد شد.بررسی کلمات از لحاظ بار معنایی و توجه به هم وزن وهم ترازی و ومخالف و موافق آن مارا در جهت بهتر نوشتن و زیبانویسی و موجزنویسی کمک شایان توجهی است.

شکیبایی وصبرو تامل درهر امری سبب، استنتاج بهتر و مطلوب خواهد شد.اینکه هر فردی با توجه آنچه که درذهن خویش می پروراندقدرت تخیل خود را همواره به کار بگیرد بدون تقلید، ازازایده هاو آرا دیگران خودبه خلق اثری بپردازد، بسیار جالب ودلنشین خواهد بود.تاثیر این تازگی ونوآوری درمخاطب حس خوب خلجان وشوریدگی می کندورهایی از حرفهای ملال آور تکراری وکهنه و پوسیده، که فقط کسالت آور است.

بعضن درسریالهاوفیلمهای ساخته شده موضوعات مکرر و مستهلک وبی مایه، شاهد این مسِئله  هستیم. نه تنها چنین محتویاتی سرگرم کننده نیست بلکه بسیار تهوع آور و حتی ارزش وقت کشی هم ندارد. متاسفانه در چنین زمانی هنوز مخاطبان بسیار پیگیر چنین محتویاتی هستندو صد البته که تا خریدار این کالا هست، عرضه نیز فراوان است .

اما چرا مخاطب به این محتوا راضی وگاهن خشنود، است؟ دلیل این خنده هاوشادی توامان برای پیگیری ماجراهای احمقانه، چیست؟

چرا؟

به چه دلیلل؟

عدم آگاهی مخاطب از اینکه میتواند با محتواهای ارزشمندترسرگرم بشود وحتی به غیر ازسرگرمی اوقات ارزشمند خویش را ،جهت رسیدن به شناخت مسائل بسیار زیادی که هنوز کشف نکرده وبه چشم وگوشش نخورده، کمی تفکر وتعقل وتعمق میتواند اورا ازجهل ونا آگاهی برهاندواین مهم، همتی میطلبد که هر فرد می بایست درجهت آن گام بردارد.

این مهم رسالت اصحاب قلم است.

که درجهت آگاهی مردم گام بردارند. ارائه محتوای خوب و تازه و غنی و سرشار از جذابیت، که مخاطب نتواند از آن چشم پوشی کند و زیبایی این محتوا تاثیر گذار و تفکر برانگیز باشد، مخاطب را برای بیشتر دانستن وکاویدن عمق مطالب به تحقیق وادارد و برای رسیدن به رشد موتور جستجویش را به کار بیندازد.

محتوای خوب محتوایی است، که ایجاد انگیزه برای تلاش و گام برداشتن کند، به قولی مخاطب بدود ودنبال بقیه اش بگردد. باید اشتها و اشتیاق ورغبت را درذهن مخاطب بیدار کرد.کرامت یک خالق اثر هنری همین است، باید دهش و بخشش داشته باشد، نویسنده همه چیز را در ذهن خود نپروراند و محصول بدست آمده را با فرم زیبا کادو پیچی شده تقدیم نکند.

باید مخاطب را به باور کوشایی و پویایی رساند، با ایجاد تنش وتلنگر مهیب، چون زمین لرزه ای درذهن او اورا به چالش بکشدوهمواره ذهن اورا درگیر کند.

چرا تابه حال من به این موضوع فکر نکرده بودم؟ چرا پیدایش نکرده بودم؟ حقیقت همین است به دنبال تولید محتوای خوب جرقه هایی در ذهن مخاطب ایجادکنیم تاخود مخاطبین نیز به جماعت متفکرین بپیوندد و اینگونه است که میشودگفت، محتوا را منتشرکردم ومطالبم را به اشتراک گذاشتم،

قطعن با مخالفین بسیاری نیز برخورد خواهیم کرد .موجی از افکار که متاثر از ذهنیات ما که بر روی کاغذ به عینیت رسیده اند، نیز روبرو می شویم واین نیز باعث بوجود آمدن جریانی بدیع خواهد شد، که مارا به سوی خویش می کشاندو تداوم نیز درهمین مسیر شکل خواهد گرفت. پس از مدتی بسیار افراد همدل وهم فکر شما بانگرشهایی متفاوت اما!  هم راستا شمارا دراین امر همراهی میکنندوناخودآگاه جمعی متشکل از همفکران خودراخواهید داشت.

حتی مخالفان نیز نوعی میدان برای مباحثه وتبادل افکار که منجربه تغییر وتحول در اثر بوجود آمدن جمع نگرشها وکمال تفکرات بوجود خواهد آمد که به نظرم این بهترین مسیر برای ترقی ورشد است.

پس به این نتیجه خواهیم رسید که هرچه بشتر بدانیم و یاد بگیریم و دانش خویش را به اشتراک بگذاریم ودرسدد دستیابی به تجارب دیگران باشیم، دربهترین موقعیت به رشد وکمال میرسیم هم خویش و هم دیگران بیاموزیم وبیاموزانیم.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط