جستار… فصل نو ، سال نو، قرن نو،

تقریبا نیمی از اولین ماه  اولین فصل قرن جدید گذشت.

از خود پرسیدم؟ همیشه قبل از آغاز یعنی درلحظه پایان هر چیز، به نظر میرسد که تغییرات زیادی را پیش رو داریم . چه اتفاقات هیجان انگیزی در این تازگی خواهد افتاد مثلا قبل از شروع سال نو  همه مردم تقریبا بخشی از درگیریهای ذهنی اشان، همین قضیه بود پایان قرن روز شمار برای قرن جدیدو فصل جدید و بهاری که اولش شنبه است و سیزده بدرش باجمعه است !

چنین است و چنان است. خوب وقتی وارد میشویم. میبینیم هیچ چیز تغییر نکرده است . روز با بیدار شدن از خواب شروع میشودو کارهای روتین خانه داری و نظافت وپخت وپزو خریدو… همه چیز مثل همیشه است . خوب زیبایی بهار ستودنی است  سرمای مانده از زمستان وهئای یک روز گرم ویک روز سرد هم که خاصیت بهار است .

پس خبرها ؟؟؟

اتفاقات ؟؟؟؟

چیزهای حدید آن همه تلاش وتکاپو برای این آغاز  خوب قرار بود قرن جدید چه بشود که درقرن گذشته نشد ؟

این اعداد. این رند شدن ها امدن سال نو وماه نو وروزنو به خودی خود هیچ جذابیتی ندارد . به نظرمن تنها دویدن وخرید کردن و تعویض چیزهای کهنه با نو  هیچ لطفی ندارد مگر اینکه با این آمدن رفتن ها انسان بیشتر امکان شناخت وآگاهی و رسیدن به معرفت  درباره زمان را داشته باشد . وبرای بهره وری از زمان و ایجاد تحول در بینش افکار و اصلاح رفتار های نادرست و حرکت به سوی کمال ورشد میتواند آغازی مطلوب باشد وگرنه که قرنه است بهار وتابستان و پاییز وزمستان می آید ومی رود زمین میچرخد وخورشید با مهربانی تمام پرتو افکنی میکند .

آنچه که برای من مفید است این که بدانم در مسیر زندگی خویش به چیزهایی نیاز دارم چه چیز مرا به کمال میرساند وآنچه درمسیر رشد وتعالی مرا به سمت جلو حرکت میدهد . به آن دست یابم . آگاهی به این مسائل را میشود به عنوان تغییر وتحول نام برد .

حال که درجهت نوشتن ونویسندگی گام برمیدآرم آنچه که از آموختن وتمرین های صحیح وسنجیده درجهت ورزیده کردن عضلات مغز و پروراندن خلاقیت در ذهن لازم است آنجام میدهم از اتلاف وقت با برنامه ریزی صحیح  ونظم شخصی وایجاد نظمی نهادینه در برنامه های زندگی خویش  به سمت پیشرفت حرکت کرده و قطعا ویقینا با اجرای درست این برنامه ریزی ها به مقصد ومقصود می رسیم . با این برنامه هاو تغییرات میتوان گفت فصل جدئیدی از زندگی را تجربه خواهم کرد درسالی جدید تز قرنی جدید.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط