امید واراده … مداومت

 

انسان درطول زندگی خویش بار ها طعم شکست را تجربه میکند.

شکست در هر جنبه ای از جوانب زندگی تلخ است و ضربه ای شدید بر تارک احساسات و  عقل و اندیشه انسان وارد می کند. به طور کلی شکست خوردن دنیای انسان را تیره و تار میکند. فضای درون انسان را تهی میکند .

هرکس در هرموقعیتی شکست را تجربه کرده باشد به تلخی آن آگاه است. چه دریک رابطه عاطفی واحساسی باشد، چه در سرمایه گذاری وکسب وکار و چه در طرح وبرنامه ریزی!

شاید این را هرکدام ما در مقطعی از زندگی تجربه کرده و طعم آن را چشیده ایم .  شایدهم هنوز تلخی آن کام مان را تلخ نکرده است .

بسته به جهان بینی هر شخص از” شکست”  یک  جور با آن برخورد میکند اگر شخصی قوی وآگاه باشد میداند که  درهرکاری وهر موقعیتی بخشی از آن موفقیت است !، و عدم موفقیت درهمه امور ناگزیر است .

امید نوری است که در همه امور زندگی موجب رشد وترقی انسان است . انسان زمین خورده درپرده ای ازتاریکی وسیاهی مطلق فرومیرود و حتی نمیتواند تشخیص بدهد که جلوی پایش گودال پر آبی است یا تپه سنگلاخ !، دستش را به کدام دیواربگیرد؟ گه سرنگون نشود ترس و اضطراب دراین هنگام اورا مغلوب کرده و هیچ نمیداند. گنگ ومبهوت است .

تنها بارقه های امید است که میتواند راه را بر او روشن کرده و اورا دلگرم می کند . او با آگاهی وهمت از مرحله شکست عبور میکند وبا نور امید راه بر او هموار میشود ترس واضطراب از او دورمیشود وهمت وتلاش وانگیزه جای خودرا به نا امیدی وترس میدهد. پشتکار نیز از عوامل سازنده ولازمه حرکت در هر  امری است فردی که پشتکار ومداومت درهر کاری نداشته باشد . هیچ گاه طعم موفقیت را نخواهد چشید .

انسان وقتی هدفی را دنبال میکند باید با برنامه ریزی صحیح و مداومت وپشتکار به آن بپردازد وبا امید ونور امید در مسیر به دنبال موفقیت برود هر زمان درهر جای راه به زمین خورد با اراده محکم وبا استفاده از نور امید راه را هموار سازد رسیدن به مقصد رنج دارد تحمل بسیار میخورد چه بسیار افراد موفقی در هر زمینه ای، چه در کسب وکار چه در روابط عاطفی ، چه در موقعیت های سیاسی و اجتماعی همه و همه افرادی بوده اند که  دررسیدن به مقصد سماجت داشته اند! شاید صدها بار در راه رسیدن به هدف خود زمین خورده اند اما هدف را فراموش نکرده اند.

بلکه برای رسیدن به آن راه را عوض کرده اند .با درددست گرفتن چراغ امید راه را روشن وهموار ساخته اند خویش را در ادامه راه به سلاح همت ومداومت مسلح کرده وبه حرکت ادامه داده اند .

نتیجه حاصله دراین مواقع درخشان ومطلوب خواهد شد فاتح قله های موفقیت فردی است خستگی ناپذیر .

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط