پایان آیا همیشه به معنای آخر راه است ایا معنای آن خدا حافظی است ؟

امروزآخرین جلسه دوره نظم شخصی بود . اما تمام آن نبود یعنی چه؟

این بی پایانی را من در دوره صد داستان مدرسه نویسندگی یاد گرفتم.

قبلا در هر کلاسی شرکت کرده بودم وقتی تعداد جلسات در یک دوره وترم تمام میش،

خوب تمام میشد هرکس میرفت پی کارش دیگر .

نهایتا یکی دونفری شماره ردوبدل میکردند و آخر یاد آوری یک پیام فورواردی سالی یکبار برای هم می فرستادند.

اما اینجا هر پایانی آغازی دارد.

بیکرانه وبی انتها تازه شروع ماجراست.

به قول استاد که بیتی از سعدی میخوانند ” درماجرا ببستی ”

اما اینجا درماجرا گشودی!

من در روزهای آخر صد داستان غصه ام گرفته بود . که حالا دوره تمام میشود وچه و چه …

اما این طور نبود عهد استاد عهد وفا بود .

شاگردانش را رها نکرد و  ادامه داد …

مرتب با فایل صوتی و دروس وتمرینها و حتی ارائه فایلهای کتابهای کلیدی تاکید برتمرین  کردن وتشویق وایجاد انگیزه مارا به راهی بی پایان کشاند .

راهی ک با تمام شدن کوچه پس کوچه ها به خیابانها ی بزرگتر میکشاند.

در دوره نویسندگی خلاق ماجرا وسعت بیشتری پیدا کرد.

آموزشها درسایت هر روز قوی تر و جذاب تر میشد .

عشق نوشتن وعشق آموختن مرا سی سال جوان کرد.  وبا اشتیاقی کودکانه مینوشتم ومیخواندم ومیخواندم .

از رونویسی گرفته تالغت بازی جمله نویسی و حفظ کردن مطالب .

تمام کتابهایی که معرفی میکردند، کاربردی ومختص  همان مقطع بود. استاد راه را رفته بود راه بلد وهوشمند انه جلوتر ایستاده بود ومراقب بود تا ما راه را اشتباه نرویم.

این کاربلدی و ایجاد ذوق و انگیزه کار کوچکی نیست چند صد نفر راهمزمان مدیریت بکنی و نیاز هرکدام را بدانی از نه ساله تا نودونه ساله .

درهر شغلیف ودر هر مقطعیف همه گی عاشقانه به این دریای بی انتها زدیم ومیدانستیم که غریق نجاتی هست ،که طوفانها را پشت سر گذاشته  وعاشق است.

معنی عشق را خوب میشناسد.

نظم شخصی بهترین وطلایی ترین دوره در زندگیم بود .

پس از ایجاد عادت خوب نوشتن وخواندن حالا نیاز بود که درهر کدام از این عادتها با نظم و انضباط حرکت کنیم

و این دوره نیز مارا به سمت خوبی برای بهره وری ا ز ساعت وهدر نداندن حتی دقیقه ای از ساعت های روزمان راهنمایی کردند.  با این  دوره به آرامشی توصیف ناپذیر رسیدم و همه کارها سروقت به خوبی انجام میشود .

شتاب زدگی وپراکندگی را از یاد بردم ودریک کادر حساب شده همه تمرینها ومطالعات به خوبی انجام میشود .

این دوره نیز امروز تمام شد اما پایان نیافت از پانزدهم  اردی بهشت ،دوره سمپوزیوم را خواهم داشت و از همین الان برای آن لحظه شماری میکنم . درمدرسه نویسندگی هر کاری شروع کنی تمامی ندارد آغازی است بی انتها

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط